Werkwijze & Kosten

Budgetcoaching:

Het budgetcoachtraject bestaat globaal uit drie bezoeken bij u thuis:

Het eerste bezoek is bedoeld als:

 • Kennismakingsgesprek
 • Overeenkomst met elkaar bespreken en tekenen
 • Administratie (‘de schoenendoos’) op orde brengen,  eventueel m.b.v. Budgetbox
 • Inventariseren van de eventuele schulden, en zo nodig de schuldeisers inlichten

Het tweede bezoek gaat dan verder met:

 • Overzicht maken van de huidige situatie, van alle inkomsten en uitgaven
 • Uitzoeken of er besparingen mogelijk zijn en of er meer inkomsten te verkrijgen zijn
 • Doel vaststellen; hoeveel moet er bezuinigd worden, hoeveel inkomsten zouden er bij moeten?

Het derde bezoek volgt dan met:

 • Een nieuw en realistisch budgetplan maken (inclusief schuldeisers informeren, indien nodig)
 • Mogelijkheden bekijken voor toeslagen, opzeggen en/of wijzigen van abonnementen etc.
 • Motiveren om met het nieuwe budget om te gaan
 • Evaluatie van het budgetcoachingstraject

Het traject duurt gemiddeld ca. 9 uur.
Tarief:  50 euro exclusief BTW per uur. Gemaakte reiskosten boven de 15 kilometer worden in rekening gebracht, à 25 cent per kilometer.

De ervaring is dat de kosten van dit traject zich snel terug verdienen en u weer een ‘sinniche’ toekomst tegemoet gaat!

Er zijn misschien ook mogelijkheden dat anderen het traject voor u willen betalen. Voor een instantie of een werkgever kan dit zeer lonend zijn.  Hiervoor kunt u ook contact opnemen met Wendy Keizer, want zij kan u hierbij écht helpen.

Eenmalig budget-inzicht gesprek

Een eenmalig budget-inzicht gesprek bestaat uit:

 • Overzicht maken van de huidige situatie, van alle inkomsten en uitgaven
 • Inzicht in uw financiën

Dit gesprek zal ca. twee uren in beslag nemen.
Tarief:  100 euro exclusief BTW. Gemaakte reiskosten boven de 15 kilometer worden in rekening gebracht, à 25 cent per kilometer.

Mocht er naar aanleiding van dit gesprek verdere stappen nodig zijn, en u heeft daarbij de hulp nodig van Wendy, dan is dat uiteraard mogelijk.


De werkwijze van Wendy Keizer kenmerkt zich door enthousiasme voor het vak, betrouwbaarheid en integriteit. Uiteraard wordt er vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.